Ban Giám Đốc

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai

Thư viện điện tử

library icon

hotline

Liên kết Website
Thứ ba, 02 Tháng 4 2013 03:21

 

                                                                      

GD M Dung1 

TTƯT.BS CKII. Măng Đung 
Giám Đốc 

  

 

 

PGD Hanh200x250

Bà Võ Thị Mỹ Hạnh

Phó giám đốc 

PGS DDC

 PGS.TS.BS. Đỗ Đình Công

Phó giám Đốc 

PGD Cong200x250

 ThS.Bs Nguyễn Thành Công

Phó giám đốc 

 

 

 
Nội dung liên quan